Loading Events
Haiti Cultural Exchange in collaboration with Diaspora Community Services presents Solidarity With Migrants

Drumming for Healing with Okai Fleurimont

The rhythms of Africa have traveled throughout the Americas and the Caribbean. Some rhythms have kept their original forms but others have transformed into other rhythms but still with the root of African cultures. We will be taking a musical trip throughout the western hemisphere to discover the similarities, differences and impact of African drumming in the Western Hemisphere.

Tanbou pou gerizon ak Okai Fleurimont

Ritm Afrik yo te vwayaje nan tout Amerik yo ak Karayib la. Gen kèk ritm yo ki kenbe fòm orijinal yo men gen  lòt ki transfòme nan lòt ritm men toujou ak rasin kilti Afriken yo. Nou pral fè yon vwayaj mizik nan Emisfè Lwès la pou dekouvri resanblans, diferans ak enpak tanbou Afriken nan Emisfè Lwès la.

-MetroCard’s can be provided through Diaspora Community Services

-Light Refreshments will be served

Register Here »
Go to Top